Advertisement
Posledice nepravilne ishrane

Procena ishrane i ishranjenosti stanovništva Srbije, kao i pratećih komorbiditeta, urađena je na osnovu: rezultata studije ''Zdravstveno stanje, zdravstvene potrebe i korišćenje zdravstvene zaštite stanovništva Srbije'' iz 2000. godine,  podataka zvanične statistike o oboljevanju i umiranju, kao i ankete porodične ishrane u periodu od 14 godina.

Rezultati istraživanja pokazali su da svako treće dete i svaka druga odrasla osoba nema tri obroka u toku dana, a najčešće se preskače doručak. Isključivo beli hleb jede 60 % mladih i 50 % odraslih. Nedovoljno se unosi voće i povrće, 5-6 puta manje u odnosu na preporuke Svetske zdravstvene orga-nizacije. Posledica je nedovoljan unos minerala, vitamina i dijetnih vlakana. Ribu nikada ne jede 60 % dece i mladih. Alkohol se konzumira tri puta više nego mleko, a svaka četvr-ta osoba smatra da alkohol nije štetan. Unos masti, pogotovu životinjskih, je preveliki.

Saznaj više...
 
Vitamini i minerali - potreba ili hir

Trudnoća, doba razvoja i najstarije osobe imaju posebne potrebe za suplementacijom. Srednje životno doba, sa najvećom fizičkom i psihičkom aktivnošću, kada ljudski organizam pruža najviše, pokazuje i posebnu potrebu za suplementaciju vitamina i minerala.


Saznaj više...
 
Ishrana bolesnika sa rakom

Nema nijednog sigurnog dokaza da pojedine namirnice imaju bilo kakav uticaj na brzinu rasta postojećeg tumora. Međutim, ishrana i ishranjenost onkoloških bolesnika, su značajne za tok bolesti, budući da mogu popraviti opšte stanje, snagu i samopouzdanje bolesnika, kao i kvalitet života.

Osim toga, kod oko 50% obolelih od malignih bolesti (u zavisnosti od vrste tumora) javljaju se različiti problemi u vezi ishrane, bilo kao direktna posledica rasta tumora, bilo kao prateći efekti lečenja. Pored problema u ishrani do kojih dovodi sama bolest, mogući su i sekundarni nutritivni problemi koji nastaju zbog specifične prirode i lokalizacije tumora, kao i terapije. Dodatni problem je smanjenje otpornosti organizma, što pogoduje razvoju infekcija, posebno oportunističkih. Osnovna dijeta za obolele od malignih oboljenja treba da bude energetski i biološki odgovarajuća i lako svarljiva. Energetska vrednost dijete se individualno određuje i zavisi od pokretljivosti bolesnika, apetita i sl.

Saznaj više...
 
Dijeta i ishrana kod povišenog holeterola u krvi

Povišen nivo holesterola u krvi uzrok je brojnih kardiovaskularnih problema. Mnogi stručnajci obaranje nivoa i normalizaciju vrednosti ostvaraju propisivanjem lekova, statina. Međutim, nesumnjivo je da snižavanje nivoa holestrola je najbolje učiniti adekvatnom ishranom. U nastavku pogledajte spisak namirnica koje smete i ne smete unosti.

Saznaj više...
 
Vino - korisnost u ishrani

Vino je alkoholno piće svojstvene arome i boje, dobijeno procesom fermentacije soka, najčešće od grožđa, pod uticajem gljivice Saccharomyces ellpsoideus, u uslovima bez prisutnosti kiseonika pri temperaturi od oko 30° C uz 25 % šećera.

Najstariji arheološki nalaz vina potiče iz Irana, gde je u amfori iz 5500. godine pre n.e. nađen talog sa ostatkom vinske kiseline i tanina, dok fosilni nalazi pokazuju da je vinova loza rasla već u tercijaru, milione godina pre čoveka. Lekovitost i antiseptička svojstva vina bila su poznata još u davnim vremenima. Vino je piće, hrana, antiseptik i regulator mnogih procesa u organizmu Hipokrat je preporučivao posebne vrste vina za groznicu i kao diuretik. Francuski doktori napisali su najranije poznatu štampanu knjigu o vinu oko  1410 g.

 

Uz vitamine i minerale koji pomažu boljem funkcionisanju organizma, vino ima i hranjive sastojke, šećer (dekstroza!), glicerol, proteine i alkohol. Od vitamina su prisutni: A, B i C, kao i 13 minerala. Crno je vino bogatije hranljivim sastojcima nego belo, a belo ima nešto više riboflavina (B2 vitamina) od crnoga. Vitamin B je u vinu stabilan i ne nestaje starenjem vina.

Saznaj više...
 
Ishrana i dijeta kod upale žučne kese i žučnih puteva

Za hronične bolesti žučne kese i žučnih puteva preporučuje se ishrana kao i za hronično zapaljenje jetre, s tim da se masti još više ograničavaju i izostavlja se žumance.

Preporučene namirnice kod zapaljenja žučne kese i žučnih puteva

Saznaj više...
 
Čaj - magični napitak

Saznajte sve o čajevima - vrste čajeva, sastojci čajeva, metode pripremanja, dejstvo čajeva na organizam...

Saznaj više...
 
Preporuke za ishranu obolelih od dijabetesa

Sastojci

Preporuke

Ugljeni hidrati

55-60% (prevashodno nerafinisani)

umeren unos rafinisanih ugljenih hidrata mo-že biti prihvatljiv

Proteini

10-20%

odrasli 0,8 g/kg telesne mase

Masti

< 30%

Holesterol

< 300 mg/dan

Dijetna vlakna

> 25 g/1000 kcal

maksimalno 50g/dan

 *Izvor: Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases: Report of the WHO Study Group, Techn. Rep. Series No. 797, WHO, 1990.

Saznaj više...
 
Pravilna ishrana kao prevencija osteoporoze

Prelomi kostiju koji su posedica osteoporoze jesu značajan uzrok bolesti i smrti u celom svetu, a poznato je da su žene više ugrožene od muškaraca.Osteoporoza je stanje, bolest, koštane krhkosti koja je posedica promena u mikro-arhitekturi i smanjenja gustine kosti. Koštana masa u određenom životnom dobu je zavisna od postignutog vrhunca koštane gustine i kasnijeg postepenog gubitka. Svaki od tih činilaca je zavisan od genetskih (naslednih), hormonalnih, prehrambenih i uslova okoline.

Saznaj više...
 
Med i pčelinji proizvodi

Med predstavlja prirodno bogatstvo hranjivih materija koje su od značaja za ljudski organizam. Zbog toga je izvanredna životna namirnica, neophodna u svakodnevnoj ljudskoj ishrani.

Kristalizacija je prirodna osobina meda po kojoj se pravi med razlikuje od falsifikovanog. Sklonost prema kristalizaciji zavisi od odnosa groždjanog i voćnog šećera u medu, temperature i vlage.
Svaki kristalisan med se može vratiti u tečno stanje grejanjem. To se može izvršiti uranjanajem posude sa medom u sud sa toplom vodom, pri čemu temperatura vode ne sme da prelazi 55 stepeni, jer tada med gubi vitamine.

Prirodni med curi u vidu tanke neprekidne niti. Okretanjem zatvorene tegle sa medom, formira se vazdušna lopta koja ukazuje da je med prirodan.

Saznaj više...
 
Nedostatak gvoždja u ishrani

Gvožđe je sastavni deo hema u hemoglobinu i ima ulogu u vezivanju i prenošenju kiseonika iz pluća u perifernu krv. U tkivima i organima gvožđe je vezano za razne belančevine. To su hromoproteini, hem belančevine (hemoglobin, mioglobin, citohrom-oksidaze, peroksidaze, katalaze), flavoproteini (citohrom c-oksidaza, dehidrogenaze, oksidaze ksantina) i treća grupa belančevina koje vezuju gvožđe a koju čine transferin i feritin.

Gvožđe učestvuje u sintezi DNK, u metaboliznu kateholamina i služi kao prenosilac elektrona u mitohondrijama.

U organizmu zdravih odraslih osoba nalazi se 3-5g gvožđa. Najveći deo gvožđa se nalazi u hemoglobinu, zatim u mioglobinu. Višak gvožđa  se u organizmu nalazi kao rezervno gvožđe u vidu feritina i hemosiderina u makrofazima jetre, slezine i kostne srži.

Saznaj više...
 
Pobedite stres pravilnom ishranom

Stres. Odnosno stresna situacija podrazumeva iznenadno i snažno delovanje psihosocijalnih činilaca koji naglo narušavaju psihičku, ali i biološku i socijalnu ravnotežu jedinke, uz napomenu da je reagovanje na stresne situacije ipak individualno.

Iz tih razloga, a da bi se uspešno preventivno i terapijski delovalo na neželjene posledice stresa, neophodno je proceniti individualne karakteristike pojedinca (njegovo prethodno lično iskustvo, crte ličnosti, genetsku predispoziciju, aktuelnu motivaciju i prethodne stilove prevladavanja stresa) na osnovu bioloških i psihičkih aspekata dijagnoze stresa pri čemu se biološki aspekti zasnivaju na merenju biohemijskih parametara, dok se mentalni aspekti procenjuju na bazi iscrpnih psihosocijalnih upitnika.

Saznaj više...
 
Poremećaji u ishrani

Poremećaj u ishrani najčešce nastaje kao posledica držanja restriktivnih dijeta i to kod osoba koje su emocionalno i psihički osetljive, odnosno onih koje rade na samouništenju sopstvenog zdravlja, praktikujući držanje nepravilnih dijeta, uzimanjem neproverenih dijetetskih preparata i određivanjem sopstvene idealne težine koja je najčešće ispod adekvatne.

Saznaj više...
 
Unosite li hranom dovoljno selena?

Selen se u tragovima nalazi u mnogim prirodnim sulfidima (pirit, sfalerit), a važan je sastojak i neki retkih ruda. U elementarnom stanju nalazi se u mulju olovnih komora kod proizvodnje sumporne kiseline. U tom procesu dobija se kao sporedni proizvod. Selen je otkrio 1817. Jons Jakob Bercelius (Jons Jacob Berzelius). Ime mu potiče od grčke reči selene što znači mesec. Esencijalnost selena za životinjski svet otkrili su 1957. Švarc i Folc (Schwarc, Folz) kada su u ispitivanju na pacovima, na ishrani bez  selena i vitamina E, ustanovili da male količine selena (u tragovima) mogu da spreče nastanak nekroze jetre kod ispitivanih životinja. Važnost selena za humani organizam uočena je krajem sedamdesetih godina prošlog veka kada je nastanak kardiomiopatije kod mladjih žena i dece u oblasti Kešan u Kini bio povezan sa nedostatkom selena u hrani/ishrani, odnosno tlu. Zato je ovaj poremećaj zbog deficita selena dobio naziv Kešanska bolest.

Saznaj više...
 
Zdrava hrana i maligne bolesti

Prema Svetskoj Zdravstvenoj Organizaciji, prestanak pušenja, pravilna ishrana i lečenje određenih infekcija mogu sprečiti nastanak oko trećine malignoma. Ovo je izuzetno značajno ukoliko se zna da je stopa obolevanja od malignih bolesti u svetu u porastu za 50% i da se očekuje 15 miliona novoobolelih do 2020. godine.

Ishrana utiče kako na prevenciju, tako i na usporavanje ili, ređe, zaustavljanje procesa kancerogeneze. Dokazi o kompleksnoj povezanosti između navika u ishrani i karcinoma prikupljeni su tokom brojnih i metodološki različitih istraživanja. Utvrđeno je da različiti činioci ishrane učestvuju u etiologiji oko polovine malignih bolesti.

Saznaj više...
 
Gubitak apetita = gubitak na težini

Nevoljni gubitak telesne mase najčešće nastaje zbog neke ozbiljnije organske bolesti i predstavlja veći dijagnostički problem u odnosu na gojaznost. Pothranjenost treba razlikovati od malnutricije koja predstavlja preveliki ili nedovoljan unosa nutrijenata.

Prevalenca pothranjenosti u nerazvijenim zemljama kreće se od 10-50% i razlozi za njenu pojavu su pre svega nedovoljan unos hrane. U razvijenim zemljama prevalenca pothranjenosti kreće se od 3-5% i ona je uglavnom rezultat različitih bolesti.

Poseban problem jeste pothranjenost hospitalizovanih pacijenata koja se kreće oko 30% i najčešće se stiče tokom lečenja. U hospitalnim uslovima moraju se uzeti u obzir svi aspekti osnovnog obolenja, zajedno sa preciznom ocenom ishrane i ishranjenosti pacijenta kako bi se dobili podaci u vezi nutritivne terapije. Uzroci gubitka telesne mase mogu biti neodgovarajući unos hrane, loša apsorpcija i digestija, metabolički poremećaji koji smanjuju apetit (npr. insuficijencija jetre, bubrega), dugotrajna oboljenja (tuberkuloza, karcinom), psihogeni poremećaji, povećana potrošnja i kombinacija svih navedenih uzroka.

Postoji veliki broj (oko 50) protokola za procenu pothranjenosti, tj. za identifikaciju hospitalizovanih pacijenata sa nutritivnim rizikom. Hospitalne i druge zdravstvene ustanove bi trebalo da imaju doktrinarne stavove i uvedu neki od tih protokola. Plan nutritivnog lečenja obuhvata određivanje energetskih i proteinskih potreba, praćenje ishranjenosti, propisivanje dijete, dodavanje suplemenata, enteralnu i parenteralnu ishranu i njihovo kombinovanje.

Prilikom hospitalizacije pacijenta treba uvek uraditi ocenu ishrane i ishranjenosti. Kod onih koji imaju rizik radi se detaljna procena metaboličkih, nutritivnih i funkcionalnih parametara (istorija bolesti, pregled, laboratorijska ispitivanja) i to od strane kliničara i dijetetičara. Pored određivanja indeksa telesne mase, korisno je izmeriti obim nadlaktice i debljinu kožnog nabora iznad tricepsa i uporediti dobijene vrednosti sa standardima.

Saznaj više...
 
Kako biti zdrav i izgledati lepo

Antropometrija, koja se razvila krajem 19-tog veka, pruža podatke o veličini, sastavu i proporciji ljudskog tela.

Antropometrijska merenja su jednostavne, jeftine, neinvazivne i pouzdane metode, koje je moguće primeniti i kod ležećih pacijenata. Ona odslikavaju poremećaje u ishrani, nedovoljnu fizičku aktivnost i prisustvo bolesti.

Antropometrija se primenjuje na individualnom i populacionom nivou. Uslovi za sprovođenje antropometrijkih merenja su obučeno osoblje, kalibrisana oprema, a na populacionom nivou i dobro odabran uzorak.

Glavni nedostatak antropometrijskih merenja je mogućnost otkrivanja isključivo nutritivnih poremećaja koji dovode do promena u proporciji i veličini tela.

Saznaj više...
 
Izuzetna važnost omega - 3 masnih kiselina

Ukoliko već ne uzimate visoko - kvalitetni dodatak ishrani u vidu omega - 3 masnih kiselina, šta čekate? Nauka koja stoji iza ovoga je jasna i glasna: omega - 3 masne kiseline su neophodne za optimalno zdravlje.

Omega - 3 su jedan od retkih slučajeva kada preporučujem uzimanje dodataka ishrani umesto nadoknadu preko hrane. To je zato što je glavni izvor ovih masnoća u ishrani riba, a većina ribe koja je komercijalno dostupna (čak i uhvaćena u divljini) je zagađena sa teškim metalom živom i drugim toksičnim materijama. Ukoliko možete naći ribu koja je dokazano čista i nezagađena, onda bi to bio Vaš idealni izvor omega-3. Ali, za one koji to ne mogu (velika većina ljudi), dodatak ishrani je sledeća najbolja opcija.

Saznaj više...
 
Čišćenje organizma i gladovanje

Osnov za ozbiljnije čišćenje organizma predstavlja čišćenje creva, koje se takođe može obaviti i drugim metodama, od kojih je najpoznatiji klistiranje.

Za one koji žele da naprave korak dalje u čišćenju svog organizma, preporučujem prirodno čišćenje jetre, žučnih kanala i bubrega.  Čišćenje jetre i žučnih kanala obavlja se u prolećnim mesecima, kada je jetra najjača i može da izdrži postupak čišćenja, za koji joj je potrebna maksimalna energija. Jetra je u jesenjim mesecima najslabija i nikako se ne preporučuje čišćenje jetre u letnjim i jesenjim mesecima. Jetru je najbolje čistiti od februara do juna, na dane punog meseca i preporučuje se da se prvi put obavi proces čišćenja od četri puta (četri meseca za redom), svaki put po jedan kanal jetre.
 
Za ovaj postupak je potrebno pripremiti organizam, pre svega obaviti čišćenje creva i napraviti pauzu od nedelju dana, da bi se pristupilo samom čišćenju. Tokom nekoliko dana pred čišćenje treba izbegavati tešku hranu, posebno ne treba jesti meso i mlečne proizvode, masne i teške sireve i mesne prerađevine. Preporučuje se uzimanje lagane, lako svarljive hrane, posebno barenog povrća, a od žitarica proso. Takođe se preporučuje da telo bude odmorno, jer se može desiti da iako se obavi postupak ne dođe do čišćenja organa, već da telo jednostavno asimilira napitak kojim se obavlja čišćenje. Poželjno je da se postupak čišćenja obavi tokom vikenda, kada je telu moguće posvetiti neophodnu pažnju i omogućiti brz oporavak.

Saznaj više...
 
 
 
Vitamini i minerali - potreba ili hir PDF Ispiši E-mail
Ocjena: / 0
LošOdličan 

Trudnoća, doba razvoja i najstarije osobe imaju posebne potrebe za suplementacijom. Srednje životno doba, sa najvećom fizičkom i psihičkom aktivnošću, kada ljudski organizam pruža najviše, pokazuje i posebnu potrebu za suplementaciju vitamina i minerala.


Vitamini su organske komponente koje se nalaze u biljkama i životinjama

U najvećem broju slučajeva oni funkcionišu kao koenzimi. Enzimi učestvuju-pomažu u razgradnji hranljivim materija i predstavljaju osnovu svih telesnih funkcija. Bez enzimskog sadržaja i njihove funkcije nema funkcije života. Jedna grupa vitamina ima i antioksidativno dejstvo (vitamin C i vitamin E). Minerali su neorganski elementi (nisu produkti ni životinja, ni biljaka), poreklom iz zemlje. Pored funkcije koenzima oni učestvuju i u nizu drugih funkcija u organizmu. Minerali su i strukturalni elementi organizma. Zbog toga su im varijacije manje zavisne od dnevnog unosa. Pošto su deo strukture ostaju u organizmu – deponuju se a neki se i brzo izlučuju. No, i pored toga, razvoj civilizacije jedoveo do stanja da je organizam čoveka sve češće u situaciji nedovoljnog snabdevanja mikroelementima pa i nekim makroelementima što se u ranijim poeriodima ljudske  istorije nije registrovalo. To ukazuje da civilizacijski tokovi donose i probleme koji dovode u pitanje normalno funkcionisanje ljudskog organizma. Svi minerali neophodni za funkciju organizma, čiji nedostatak je civilizacijski, svrstavaju se u dve grupe na osnovu količine koja je neophodna da seu nese i da ostvari efekat na makrominerale, tu spadaju kalcijum, magnezijum fosfor, i mikrominerale koji obuhvataju cink, gvožđe, bakar, mangan, hrom, selen, jod, kalijum i bor. Učestvovanjem u strukturi obezbeđuje se i njihovo skladištenje u organizmu, posebno u kostima i mišićima, a potrebno je istaći da se njihovim unosom mogu konstatovati i stanja predoziranosti.

Ovde je nužno pomenuti i flaonoide, esencijalne masne kiseline, beli luk, koenzim LJ 10, glutamin, natrijum aceticistein i karnitin čije prisustvo u organizmu je od posebne važnosti za zdravlje.

Kao i minerali (elementi), i vitamini se dele u dve grupe

Prvu grupu čine vitamin C i vitamini B kompleksa koji se rastvaraju u vodi. Ova grupa ostaje kratko u organizmu tako da nepostoji mogućnost njihovog deponovanja i efekti im nastaju trenutkom unosa u digestivni trakt. Znači osnovna karakteristika im je da brzo deluju i da se brzo eliminišu iz organizma. Vitamini kao što su A, D, E i K spadaju u grupu liposolubilnih (rastvorljivih u mastima). Oni se sporije resorbuju u digestivnom traktu (vitamin D nastaje posebnim mehanizmom uz učešće sunčeve svetlosti u organizmu), deponuju se i duže ostaju u organizmu. Najčešći depoi ovih vitamina su masno potkožno tkivo i jetra. Mogućnost nagomilavanja u organizma stvara, za razliku od onih prvih pojave intoksikacije najčešće primenom visokih doza ovih preparata.

Suplementacija vitamina i minerala nije neophodna samo za razvoj i održanje strukture i normalnu enzimsku aktivnost sa svim posledičnim pojavama u ćeliji, sve do čitavog organizma, već za odbranu od bolesti, a onda i za dostizanje najvišeg nivoa fizičkog i mentalnog blagostanja. Neophodni je pratilac savremenog čoveka. Na nju se mora obratiti posebna pažnja, imajući u vidu individualne zdravstvene probleme i nutritivne potrebe. Suplementacija minerala i vitamina utoku čitavog života, kao sastavnog dela ishrane i unosa dovoljne količine zdravstveno ispravne vode, osnovni je preduslov dugog i dobrog života. Ovo posebno u savremenim uslovima gde način življenja, često u koliziji sa funkcijom bioloških ritmova.

Potrebe i suplementacija su individualne a posebno zavisne od životne dobi stanja u kojima se ljudski organizam odnosi. Trudnoća, doba razvoja i najstarije osobe imaju posebne potrebe za suplementacijom. Srednje životno doba sa najvećom fizičkom i psihičkom aktivnošću, kada ljudski organizam pruža najviše, pokazuje i posebnu potrebu za suplementaciju vitamina i minarala. Ovde se u prvom redu misli na sportiste, kod kojih se zahtevaju posebni programi suplementacije. Zbog toga za suplementaciju u ovom životnom periodu  nije dovoljo samo standardno uputstvo već i konsultacija sa odgovarajućim stručnjakom koji će pravilno proceniti obim povećane potrebe za mineralima i vitaminima shodno potrošnji i nju uklopiti sa izmenjenim režimom ishrane i unosa vode u organizam.

Poseban problem savremenog čoveka, a od izuzetnog značaja za populaciju naših prostora, predstavlja pitanje kako stvoriti uslove za normalan razvoj fiziološke trudnoće, sprečiti eventualne komplikacije koje mogu biti kobne po plod sačuvati i obezbediti kvalitetan život trudnice i omogućiti normalan razvoj novorođenčeta. Mnoštvo preparata prezentovanih na našem tržišto ne garantuje i najbolji rezultat koji se s pravom očekuje u prvom redu od roditelja a onda i od čitave zajednice. Preparata koji nisu univerzalnog tipa namenjenih svima, bez obzira na realne potrebemali je broj. Posebno onih koji u svojem sastavu sadrže najoptimalniju količinu u međusobnoj proporciji. Kao primer takvog preparata se može navesti  preparat Richlife CompleØ za trudnice i dojilje „MP Global” kompanije idealnom kombinacijom 23 vitamina i minerala obezbeđuje potrebnu količinu minerala i vitamina trudnici i normalan razvoj i rast ploda, a kasnije, po porođaju kvalitet mleka koji je neophodan za dalji rast i razvoj beba uz isključivanje rizika da trudnice i dojilje troše sopstvene rezerve.

Suplementacija vitamina i minerala u periodu trudnoće i laktacije su garanto čuvane germinativne sposobnosti žene, do kraja izvedene trudnoće za novorođenčetom sposobnim za nastavkom normalnog rasta i razvoja a istovremeno predstavlja i uvodne ophodnosti radi očuvanja dobrog kvaliteta života permanentnog dodavanja vitamina i minerala kao dodataka savremene ishrane koja, prateći životni ritam, sve više zaostaje kvalitativno za povećanim potrebama upravo u mineralima i vitaminima.

 
< Prošli   Sljedeći >
 

Ankete

Kada se zadnji pu bili na sistematskom pregledu
 
Add to: Mr. Wong Add to: Webnews Add to: Icio Add to: Oneview Add to:  FAV!T Social Bookmarking Add to: Favoriten.de Add to: Seekxl Add to: Social Bookmark Portal Add to: BoniTrust Add to: Power-Oldie Add to: Bookmarks.cc Add to: Newskick Add to: Newsider Add to: Linksilo Add to: Readster Add to: Yigg Add to: Linkarena Add to: Digg Add to: Del.icoi.us Add to: Reddit Add to: Simpy Add to: StumbleUpon Add to: Slashdot Add to: Netscape Add to: Furl Add to: Yahoo Add to: Blogmarks Add to: Diigo Add to: Technorati Add to: Newsvine Add to: Blinkbits Add to: Ma.Gnolia Add to: Smarking Add to: Netvouz Add to: Folkd Add to: Spurl Add to: Google Add to: Blinklist Information
Social Bookmarking

Korisnički Blog

 
 
 

Slučajni korisnik

 Maja Majić
 Darko
 Pobric
 Mujo mujić
 Message Bot
 omer omer
 anela
 Ante Antić
 Haris
 Elvisa

Veze

Nemas nijednu prijateljsku vezu.

Ukupno pacijenata

13 Registriran
13 Danas
0 Juče
0 Ove sedmice
0 Ovaj mjesec
Zadnji: Radovanovic offline

Zadnji Bilteni

Korisnici Online

Nema korisnika na sajtu